Тэрслүү үг

  • МОЛИГО

    Молиго хэмээх үгийн утгыг Я.Цэвэлийн толь бичгээс үзэхүл  хуурч мэхлэх, амласнаа биелүүлдэггүй гэх утгатай дүйж байна. Дунд сургуулийн пацаан охидуудын…

    Цааш »
Back to top button