Э. Эрдэнэдалай

Э. Эрдэнэдалай

МУИС-ийг сэтгүүлч, СУИС-ийг соёл судлаач мэргэжлээр төгссөн. Хэл шинжлэлийн ухааны докторант.
Back to top button